Koperprijs 2016

Koperprijs 2016 op goed niveau

Werd er in de zomer van 2015 nog een dieptepunt op de LME (de Londense metaalbeurs) van 5.000 dollar per ton koper genoteerd, in het najaar van dit jaar is in de prijs van koper een stijgende lijn te zien. Hierdoor wordt een goede koperprijs 2016 verwacht. De stijging in de prijs van koper hangt samen met de verwachting dat de productie van olie omlaag zal gaan en de groei van de economie wereldwijd. Als de olieprijzen stijgen heeft dit tot gevolg dat de mijnbouwbedrijven die koper winnen hoger kosten moeten maken, waardoor de prijs van koper stijgt.

Zwakke positie dollar koperprijs 2016 omhoog?

Ook de zwakke positie van de dollar heeft invloed op de koperprijs 2016. De dollar is immers de munteenheid op de wereldmarkt waar koper wordt verhandeld. Een lagere dollarnotatie stimuleert de vraag naar koper vanwege lagere inkoopkosten in de tegenvaluta zoals de euro en de Britse pond. Ook hebben ontwikkelingen in met name China grote invloed op de koperprijs 2016.

Winning koper duurder, schaarste drijft prijs op

Grondstoffenhandelaren en mijnbouwers komen voor hogere operationele kosten te staan door de hoge olieprijs. Dit kan tot beslissingen leiden (en heeft er bij sommigen al toe geleid) om minder koper te gaan winnen of het mijnen zelfs een jaar of langer uit te stellen om de kosten te kunnen beheersen. Minder productie, dat kan gaan om honderdduizenden tonnen koper, zal het huidige overschot aan koper uiteindelijk omzetten in een tekort. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid ook als gevolg een stijging van de koperprijs 2016. Ook leveringsproblemen uit kopermijnen, zoals bijvoorbeeld aan de hand is bij de mijnen in Chili, dragen bij aan de schaarste, die de prijs van koper opdrijft.

Recordhoogte koperprijs 2016 nog actueel?

De prijs van koper is in november naar een nieuw record gestegen van boven de 9000 dollar, 9244 per ton op 11 november en een dag erna was deze recordprijs als weer met 203 dollar gestegen. Een duidelijk teken van de krapte in aanbod en een verwachte toenemende vraag naar koper. Een stijgende lijn die naar verwachting door zal zetten in de koperprijs 2016. De verwachting is dat de stijgende lijn van de koperprijs wel even aan zal houden maar op den duur aan de hand van nieuwe ontwikkelingen in de factoren die voor de koperprijs 2016 een rol spelen weer zal stabiliseren en zelfs weer wat zal gaan dalen.