Koper vaker gestolen door stijgende koperprijs

Koperen bovenleidingenDe koperprijs blijft stijgen door de grote vraag naar koper in grote industrielanden als China, India en Braziliƫ. Koper is een schaarse grondstof en de kopermarkt is relatief klein. Door de grote vraag en het kleine aanbod is de prijs na een kleine koersdip in 2009 vervijfvoudigd. In het oosten van Nederland zorgt dit voor grote problemen, omdat criminelen misbruik maken van de hoge koperprijzen. Het treinverkeer ligt er regelmatig stil doordat bovenleidingen ontvreemd worden.

In 2011 zijn volgens ProRail koperdiefstallen met 175 procent toegenomen. Gemiddeld wordt op dit moment 48 maal per maand koper gestolen van de spoorwegen. Dit levert gevaarlijke situaties en bovendien grote ergernissen bij reizigers op door vertragingen.

De koperdiefstal kostte ProRail in 2011 ruim 13 miljoen euro. Daarin zijn de indirecte, maatschappelijke kosten niet eens bij meegerekend: kosten die ontstaan door vertragingen en maatregelen om diefstal van koper tegen te gaan. Koper verkopen wordt voor deze koperdieven echter steeds moeilijker doordat koperhandelaren bij twijfel vragen naar legitimatie en de verkoper vragen te bewijzen waar het koper vandaan komt. Op dit moment worden bovendien proeven gedaan met synthetisch DNA, waarbij koper van de spoorwegen een uniek kenmerk krijgt waarmee koperdieven makkelijker in de kraag gevat kunnen worden.