Koper Recycling

Koper recycling steeds prominentere plek
Hergebruik van materialen is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Veel van wat we dagelijks gebruiken kan nog voor een tweede of derde ronde mee. Dit geldt ook voor metalen zoals koper. Recycling van metalen, waaronder koper wordt steeds belangrijker en dat is logisch want het is zowel kostenverlagend als milieusparend. Vandaar dat veel bedrijven zich hebben gestort op het sorteren van koper dan wel koper recycling.

Koper recycling non-ferro schroot
Bij het recyclen van metaalafval of schroot wordt onderscheid gemaakt tussen ferro-schroot en non-ferro schroot. Onder ferro-schroot valt met name ijzer. Koper valt, samen met lood, aluminium, zink en tin, messing en roestvast staal en andere metaalsamenstellingen onder non-ferro schroot.

Scheidingsmethodes koper recycling
Uit huishoudelijk afval worden metalen gescheiden na verwerking in een afvalverbrandingsoven of in mechanische installaties. IJzeren voorwerpen gaan bij verbranding voor ongeveer een derde verloren. Voor non-ferro materialen is dit een kleine twee derde deel. Bij mechanische scheidingsinstallaties is dit verlies vanzelfsprekend veel kleiner. Ook kan bij koper recycling afval gebruikt worden dat rechtstreeks bij metaalverwerkende bedrijven vandaan komt. Dit soort bedrijven doet vaak zelf al aan scheiding van de ferro-afval en non-ferro aval voor koper recycling.

Koper recycling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Recycling van grondstoffen zoals koper kan schaarste tegengaan, koper is heel geschikt om te hergebruiken. Dit geldt overigens voor de meeste metalen; elk soort metaal is op verschillende manieren weer te gebruiken. Er zijn diverse bedrijven die zich richten op de recycling van metalen en dus ook op koper recycling. Koper recycling past ook prima in het gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Iets wat bij vele bedrijven hoog in het vaandel staat.

MRF: de handen ineen voor metaalrecycling
In het bedrijfsleven worden de handen op het gebied van recycling van metaal en dus ook koper recycling ineengeslagen onder de vlag van de Metaal Recycling Federatie. De MRF maakt zicht sterk voor de bevordering van het recyclen van alle gebruikte metalen in Nederland. En ziet metaalrecycling als een branche van en voor de toekomst.

Tot slot: koper recycling en diefstal
Koper is ook populair bij dieven vanwege de vaak goede prijs. Voor aanbieders van koper in wat voor vorm dan ook aan handelaren geldt een legitimatieplicht voor de opkoper een registratieplicht. Met deze maatregelen wil de Rijksoverheid het voor koperdieven lastiger maken gestolen waar aan te bieden en het voor de politie gemakkelijker maken om koperdieven op te sporen.